فعالسازی گارانتی

شرایط ضمانت نامه

خدمات طلایی نگین جان و مه فقط برای تعمیر که شامل تعویض قطعات و دستمزد رایگان در طول دوره گارانتی میباشد .

حداکثر زمان تحت پوشش خدمات گارانتی تا پایان اعتبار مندرج در قسمت فعالسازی سایت می باشد.

گارانتی طلایی نگین جان ومه شامل موارد زیر نمیباشد: 

  • قطعات و لوازم مستهلک و شکسته شده
  • صدمات ناشی از ضربه ،سقوط، نفوذ آب ،مواد شیمیایی ،آتش و حرارت .
  • استفاده غلط و عمل نکردن به دستورالعمل های دفترچه راهنما .
  • دستکاری ویا تعمیر توسط اشخاص به غیر از نماینده های مجاز.خسارت ناشی از فرسودگی و از کار افتادگی در اثر مصرف بیش از حد محصول.
  • استفاده غیرخانگی از دستگاه
  • شکستگی و عیب ظاهری
  • قطعات مصرفی
  • نوسانات برق و قرشدگی دستگاه